Genel Bilgiler

ERD Hizmet Standartları

Reklam ajansı hizmetleri:

Reklam ajanslarının marka yaratma ve yaşatma sürecinde sorumluluğunu üstlendikleri hizmetler şunlardır:

a) Pazarlama stratejisine uygun iletişim stratejisi
b) Entegre iletişim planı
c) Yaratıcı çalışma
d) Uygulama ve yapım
e) Basılı işler
f) Doğrudan pazarlama
h) İnteraktif pazarlama
i) Medya stratejisi, planlaması, satın alınması
j) Sponsorluk uygulaması
k) Marka ve rakip analizleri
l) Medya ortamı analizleri
m) Etkinlik organizasyonları

Hizmet Standartları

Ajansın kadrosunun dar ya da geniş olması önemli değildir. ERD üyesi reklam ajansları yukarıda sayılan hizmetlerin tümünü ya da bir bölümünü verecek biçimde örgütlenmiş ve müşterisiyle anlaşmış olabilir. Ancak reklam ajansı, en az iletişim stratejisi, reklam yaratıcılığı ve uygulaması konularında doğrudan hizmet verebilmelidir.
Hizmetlerden bir bölümünü doğrudan kendisi verip diğer bölümleri üçüncü kişilere yaptırması durumunda ajans, dışarıya yaptırılan hizmetlerin yönlendirilmesi, izlenmesi sorumluluğunu üstlenmeli ve bütünsel hizmet kalitesini müşterisine garanti etmelidir. Hizmet, ajans önerisi alınmadan üçüncü kişilere doğrudan reklamveren tarafından yaptırılırsa, bu seçimin sorumluluğunu taşımamakla birlikte ajans, hizmetin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çaba gösterir. Ajanslar, müşteri adına üçüncü şahıslara yaptıracakları işlerle ilgili seçilecek firmalarla ortaklık ilişkisi içinde olmaları halinde, önceden reklamverene bunu bildirir.

Web Sayfamız güncellenmektedir.