Genel Bilgiler

Reklam Ajansı Seçim Sözleşmesi

1.Çağrıda (İcapta) bulunan ........................................ (Reklamveren olarak anılacaktır) 
Çağrıya katılanlar:
1....................................
2....................................
3.................................... (Reklam ajansı olarak anılacaktır)
Reklamveren tarafından yapılan bu çağrı (icap), reklam ajansının sunuma katılmayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirmesiyle sözleşme hüviyetini kazanacaktır.
2. Sözleşmenin Konusu :
Reklamverenin ürünü/hizmeti için ihtiyaç duyduğu ”tanıtım hizmeti“nin, yalnızca rapor halinde iletişim stratejisi ve/veya kampanya yaklaşımı ve/veya yaratıcı çalışma, medya planı ve bütçeyi de içeren tam bir kampanya olarak hazırlanıp, “kararlaştırılacak ücret” karşılığında, sunumunun yapılmasıdır.
Reklam sunumu için çağrıda bulunan Reklamveren, sunuma en çok ..... reklam ajansının katılacağını ve her birinin diğerlerinin kimler olduğunu bilmesini sağlayacağını, bu sözleşmedeki kuralların katılanların hepsine eşit olarak uygulanacağını, daha sonra başka katılımcı çağırmayacağını, katılanların tümüne reklam ihtiyacını belirten aynı yazılı briefi vereceğini, brief değişikliklerini katılanların tümüne aynı zamanda bildireceğini taahhüt eder.
3. Reklam sunumu katılanların tümü için ......................... tarihinde ........................ adresinde gerçekleştirilecektir.
4. ....................... mecralarını kapsayacak reklam için öngörülen tahmini bütçe, daha sonra azaltılıp çoğaltılabilmek üzere, ........................ Türk Lirasıdır.
5. Reklamveren, reklam ajansının fikri çabası ve bir defaya mahsus sunumu karşılığında, KDV hariç .................. Türk Lirasını sunum ücreti olarak ödeyecektir. Söz konusu ücret, reklam ajansının sunumu ile birlikte, ajansın seçilip seçilmemesine bağlı olmaksızın ve başkaca hiçbir şarta gerek kalmaksızın, muaccel hale gelecektir.
Seçilen reklam ajansının sunum ücreti, daha sonra kendisiyle yapılacak hizmet sözleşmesiyle hak edeceği ücrete mahsup edilecektir.
6. Reklam ajansı Reklamveren tarafından reklam sunumu amacıyla kendisine verilen iş ve işletme sırlarını kesin olarak gizli tutmak yükümü altındadır. Sunum sonunda Reklamveren, sunulanların aslını, incelemek üzere kendisinde kalmasını isterse bir nüshasını imzalayarak Ajans’a bırakmak zorundadır.
7. Reklam ajansı veya görevlendirdiği kişiler tarafından bu sözleşme kapsamında ortaya konulan fikirlerin, önerilerin, çalışmaların, taslakların fikri hak sahibi, bunları kullanma ve bunlardan istifade hakkı reklam ajansına aittir. Üzerinde daha sonra serbestçe tasarruf edebilir. Reklamveren bunlar üzerinde hak iddiasında bulunamaz.
8. Reklamveren iş bu sözleşme kapsamında reklam ajansı tarafından ortaya konan ve şekillendirilen reklam konseptini, fikrini, taslakları, ve diğer görsel ve sözel sunumları izinsiz olarak kullanacak olursa, reklam ajansı şayet iş kendisinde kalsa idi ne kadar ücrete hak kazanacak ise tamamını reklamverenden talep hakkını haizdir.
9. İş bu sözleşme gereği işin ifa yeri, bedeli ödeme yeri ve yetkili mahkeme konularında reklam ajansının ikametgahı yeri esastır. İş bu sözleşme Türk usul hukuku ve maddi hukuku hükümlerine tabidir.

Bu sözleşme her bir taraf için imza tarihinde yürürlüğe girer, sunumun yapılması, sonuçların ilan edilmesi, karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi ve alacakların ödenmesi ile son bulur.

Reklam Ajansı Çağrıda (İcapta) bulunan Reklamveren

Web Sayfamız güncellenmektedir.