Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

28.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemeyi amaçlıyor. Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Reklam Konseyi Yönetmeliği

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 65’nci ve 84’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 14.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Reklam Konseyi Yönetmeliği, Reklam Konseyinin kuruluş ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

10. 01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği tüketiciye yönetik reklamveren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemek ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketicileri korumayı amaçlıyor. Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Web Sayfamız güncellenmektedir.